С. Венчан – крепост на височина Дюзъ


4 / 100

Описание и история

Тракийска крепост има на височината „Дюзъ“, на 2.1 km северозападно по права линия от центъра на село Венчан. Височината е обрасла с дървета и храсти. Отдясно на пътеката към върха, на около 10-15 m от него, на скалния масив, са издялани буквите „Все Невша”, като буквата „ш“ е с удължена надолу средна хаста, а буквата „в“ е с остроъгълни хасти. Под надписа има издълбано нещо като корито на чешма. Още по- нагоре от надписа има извор, сега каптиран за нуждите на селото- „Каптаж Калето”, а на 20-25 m над него се намира венецът от скални блокове, които са обработени допълнително, както тези, на височина „Калето“. Тези обработени камъни са разположени като защитна стена, на два реда един върху друг, и опасват цялото пространство. Откъм югозападната страна има два входа, по системата на микенските крепости, където стените образуват вход поради разминаването си. Третият вход е изработен напряко в стената, и е съставен от едната страна от два реда камъни, един върху друг, а от другата страна от големи блокове от скалата. Камъните от стената имат приблизителни размери от 1.5х1 m и около цялата стена откъм външната страна има нападали също огромни камъни, вероятно от стената, която затваря едно огромно плато.

Местоположение

Надморска височина: 329 m GPS координати: 43°14’34” С.Ш. и 27°21’49” И.Д.

Литература

Спиридонов, Т. Историческа география. Изследвания. София, 2013.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.