С. Вълче поле – крепост Куш кая


Описание и история

Тракийска крепост Куш кая се намира на 2.35 km север- северозападно от село Вълче поле. По време на разкопките извършени през 2005 година са разкрити останки от сгради, керамика и част от крепостен насип. Обитаемата площ е около 25 декара южно от Куш кая. По време на проучването са разкрити две жилища от късната бронзова и ранножелязната епоха и една укрепителна стена. На места проучените пластове достигат до 1.4 метра което свидетелства за продължително обитаване. По намерените артефакти архиолозите установяват, че терена е бил обитаван през сравнително дълги периоди от време, като най- силен интензитет на обитаването е установено през късната бронзова (ХVІ-ХІІ в.пр.н.е.) и ранно желязната (Х-V в.пр.н.е). Неговото интерпретиране като укрепено селище, на този етап от проучването изглежда най – вероятно и съответства на труднодостъпното му местоположение.

Местоположение

Надморска височина: 452 m GPS координати: 41°42’35” С.Ш. и 26°00’17” И.Д.

Източници

 http://www.lyubimets.org/ посетена на 25.02.2011 г. в 13.43 ч.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.