Гр. Маджарово – крепост в м. “Юмрук кая”


Описание и история

Тракийска и антична крепост има на връх в местността “Юмрук кая”, на 2.02 km югозападно по права линия от центъра на град Маджарово. Тя е издигната на възвишение със стръмни склонове и много добра видимост към котловината на град Маджарово и поречието на река Арда. Естествения достъп към възвишението е от югозапад по ръба на хребет който се спуска от билото на рида. Върхът на възвишението е отделен от ръба на хребета посредством стръмна седловина, която допълнително затруднява достъпа. Крепостта заема върха на хълма и е ориентирана в посока югозапад- североизток. Състои се от два укрепителни пояса, като вътрешния е основната част на крепостта, а външния представлява здрав отбранителен пръстен, предназначен за отбрана в който няма следи от застрояване. Общата площ на укреплението е 4.4 дка с максимални размери 106х71 m. Реалната обитаема площ обаче е тази на вътрешното укрепление която е 1 дка. Максималните размери на вътрешната крепост са 52х30 m и стените ѝ са градени от ломени камъни без следи от спойка. Куртините се проследяват на терена във вид на големи разсипи. От югозапад, от където е най- лесният достъп до укреплението, в средата на югозападната стена се забелязва голям разсип от камъни, вероятно от крепостна кула. По останалата част от куртините друг подобен разсип не се наблюдава. Вероятно описаната кула е била единствена за цялата крепостна стена и със сигурност е играла важна роля във отбраната на входа, който трябва да се търси някъде около нея. Вътрешността на обекта е била застроена. На разстояние от 5 до 25 m пред основната крепост е издигната втора отбранителна линия. Днес тази линия представлява вал от камъни със значително по- малки размери от разсипите на основната стена. Много е вероятно този втори отбранителен пръстен в древността да не е бил крепостна стена, а да е представлявал каменен вал с разположена на него дървена палисада. Терена пред каменния вал е стръмен, което прави подхода към отбранителното съоръжение много труден. Този каменен вал обикаля крепостта от всички страни с изключение на югоизток, където е прекъснат от непристъпни отвесни скали, които са били достатъчна защита. Пространството межди двата отбранителни кръга на крепостта е превърнато в допълнително препятствие за евентуалния нападател. Там терена от северозапад, югозапад  и югоизток е също толкова стръмен колкото този пред външното укрепление. От североизток обаче терена е доста по- полегат. За да се засили отбраната от тази страна там е издълбан ров, който прави терена толкова стръмен колкото и на останалите страни. Пръста от рова  е използвана за насипване на вала от тази страна, поради което външният отбранителен пръстен от североизток има много по- малко камъни, които се виждат на терена. На терена не се наблюдава керамика. В югозападното подножие на хълма, в основата на седловината се е разполагало селище, чийто останки се наблюдават на терена във вид на купчина от камъни. Като се има предвид здравата отбранителна система на укреплението, която заема 3/4 от площта ѝ, както и липсата на керамика, може да се предполага, че твърдината е имала изключително военно предназначение. В последствие за да се обслужват нуждите на гарнизона в подножието се оформя неукрепено селище.

Местоположение

Надморска височина: 625 m GPS координати: 41°36’57” С.Ш. и 25°51’06” И.Д.  

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Д. Димов
П. Овчаров

Снимки

https://photos.app.goo.gl/zdCV8KxFgUnQBn2eA

Планове

К. Василев 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.