С. Турия – укрепен манастир Св. Никола

С. Турия - Св. Никола

Стената на манастир Св. Никола.


68 / 100

Описание и история

Средновековен, укрепен манастир Св. Никола се намира на едноименния връх, на 9 km южно по права линия от центъра на село Турия. Изградена е на нисък и леснодостъпен връх, който е част от централното било на Средна гора. Намира се на 1.44 km източно от древния проход “Братан”/”Св. Никола”, на 2.3 km западно от древния проход “Каваклийски”, на 3.05 km западно от древния проход “Осман йолу” и на 3.28 km западно от древния проход “Батаклъка”/”Новоселски”. На 0.32 km източно от него е съвременния проход “Св. Никола”.

Манастир Св. Никола е с неправилна петоъгълна форма, с приблизителни размери 43 m в посока изток- запад и 26 m в посока север- юг. На терена няма видими следи от оградна стена, но добре се виждат останките на няколко масивни, добре укрепени сгради. Виждат се запазени стени с дебелина 1.2 m градени от подредени по лице камъни споени с бял хоросан. Обекта е осеян с иманярски изкопи, в които се намира голямо количество строителна керамика- останки от тухли и керемиди.

Има вероятност средновековния манастир Св. Никола да е изграден върху антична пътна станция или малка крепост, контролираща движението по билото на Средна гора. Западно на 380 m от обекта има изкуствена могила, върху която вероятно е имало сигнално- наблюдателна кула. На 203 m източно се намира стратегическата наблюдателна височина “Кота 829.6”.

Южно покрай манастира, в посока изток- запад минава древната пътна комуникация, свързваща проходите от изток с прохода “Св. Никола” от запад.

Според преданието манастирът бил разрушен още през 1454 г. от Арап Юсуф паша. В „Царственика“, или „История болгарская“ от Паисий, издание на Христаки Павлович през 1844 г., на стр. 70 се твърди, че през 1454 г. Арап Исуф паша, със 15 000 османска армия е унищожил манастир Св. Никола и избил всички монаси и калугери. След това е разорил и село Турия на север.

Местоположение

Надморска височина: 855 m GPS координати: 42°29’30” С.Ш. и 25°11’39” И.Д.

Литература

Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия, том 1. София, 1953.
Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки, том 3. София, 1981.
Автори: М. Гърдев, Е. Минчев и К. Василев

Снимки

Снимки на средновековен, укрепен манастир Св. Никола

Видео

Comments are disabled.