С. Турия – Беклемето

С. Турия - Беклемето

Останките от Беклемето.


66 / 100

Описание и история

Османска, охранителна кула Беклемето се намира на 7.21 km южно по права линия от центъра на село Турия. Според Чудомир по пътя Турия- Розовец, в местността „Стоките“, в османско време е имало стражева кула. Войници са пазили прохода през гората и са придружавали минаващите пътници. Кулата е изградена в местността “Стоките” в ъгъла на водослива на реките Караукуш от запад и Средна река от изток. От тук османският път започва да се изкачва към централното било на Средна гора.

Беклемето е изградена на височина с добра видимост във всички посоки. Тя е изкуствено заравнена и на нея има извор. Още се вижда изкуствено създадения гьол за поене на добитъка. Заравнената площадка е служила за почивка на животните и хората преди да започнат да се изкачват по стръмнината.

В днешно време останките на Беклемето се наблюдават на терена във вид на вал с правоъгълна форма, висок около 1.5 m. Кулата е била с широчина и дължина до 10 m. Строено е за подсигуряване на безопасност на пътуващите по пътната мрежа, след черкезките преселения през 1864-1867 г. от Кавказ в пределите на Османската империя.

Беклеме се нарича стражница за охрана на път, застава, стража, място за чакане, караулно помещение. След Кримската война (1853-1856 г.) се подписва Парижкият мирен договор, по силата на който Османската империя се задължава да развива търговията и в тази връзка да поддържа и проходите.

До този момент охраната на проходите се осъществявала от въоръжени конни отряди от дервентджийските села, които били въоръжени само с по едно късо копие, наречено харба. Заради името на копието, охранителите били наричани “харбалии”. Беклемето е построено по силата на този договор след 1856 г.

Местоположение

Надморска височина: 615 m GPS координати: 42°30’34” С.Ш. и 25°12’21” И.Д.

Литература

Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки, том 3. София, 1981.
Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.