С. Турия – крепост Висок

С. Турия - Висок

Крепостната стена на Висок, проследяваща се под вал.


61 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековната крепост Висок се намира на връх “Голям Висок”, на 5.11 km западно по права линия от центъра на село Турия. Изградена е на изключително стратегически връх, доминиращ над тази част от Задбалканската котловина. От него има видимост на голямо разстояние и във всички посоки. Склоновете му са високи и стръмни от всички страни.

От масива “Голям Висок” започват множество реки и потоци и има много извори. Той е ограничен от изток от река Турийска, от север от река Тунджа, а от запад от река Саплама.

Крепостната стена на Висок следва конфигурацията на терена като очертава неправилна, елипсовидна форма. По дължина твърдината е разположена в посока северозапад- югоизток. Максималните ѝ размери са около 206х50 m. Защитената площ е около 9.1 дка.

В по- голямата си част крепостната стена на Висок се проследява под вид на вал. На места е запазена до 0.6 m над земната повърхност, най- вече в югоизточната част. Тя е построена от ломен камък, споен с бял хоросан. Дебелината ѝ е 2.1 m. Вътрешността е изцяло застроена. Тук е открита много строителна керамика, състояща се главно от тухли. В днешно време цялата повърхност е обрасла с храсти и трева.

Твърдина Висок освен големи наблюдателни възможности във всички посоки, има и охранителен характер. Покрай нея в посока север- юг минава древния път идващ от “Тъжанския проход” от север от Стара планина и отиващ на юг към “Проход Братан”/”Св. Никола”. От него пътят продължава към Родопите и след това към Беломорските пристанища “Абдера” и “Маронеа”.

Местоположение

Надморска височина: 930 m GPS координати: 42°34’00” С.Ш. и 25°07’18” И.Д.

Литература

Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия, том 1. София, 1953.
Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автор: М. Гърдев

План

s turiya krepost visok 5fad9bc37da7f
План на крепост Висок по А. Попов.

Видео

Comments are disabled.