С. Турия – крепост Просойка

С. Турия - Просойка

Останки от стена, проследяваща се като нисък вал на Просойка.


66 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Просойка се е намирала на едноименния, стратегически връх, на 2.33 km западно по права линия от центъра на село Турия. Той е с високи и стръмни склонове от всички страни, с изключение от югозапад, където чрез седловина се свързва с останалата част от масива. От там е и най- достъпен.

Укрепление Просойка е почти напълно обезличено. Имало е неправилна, кръгла форма с приблизителен диаметър от 100 m. Най- високата точка на височината представлява скална група. Северозападно от нея на около 5 m, се забелязва зид в момента под вид на нисък вал, който се проследява в права линия в посока изток- запад на разстояние от 10-15 m. Изграден е от местни камъни без спойка.

Отделно около основната скална група има отделни скали, при които има засечка на терена, висока в момента 1.5-2 m. Може да се предположи, че между скалите по тая линия е имало ограда от камъни или дървени трупи. От запад склонът на Просойка е терасиран на равни широки тераси, които не са направени от тераформация, с цел залесяване на височината. На южния склон на върха близо до него се намира „Пиростията“- тракийско, култово място.

Всички тези особености на терена, дават основание да се предположи, обитаемост на мястото през тракийския или предтракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 652 m GPS координати: 42°34’07” С.Ш. и 25°09’20” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.