С. Церова кория – крепост Радомира


58 / 100

Описание и история

Антична или късноантична крепост, условно наречена Радомира, се е намирала в едноименната местност, на 1.6 km югоизточно по права линия от центъра на село Церова кория. Изградена е на равен, леснодостъпен от северозапад терен, с основен наклон от запад на изток- югоизток, който в момента се обработва със селскостопанска цел и от крепостното съоръжение няма запазени никакви видими следи. Той е ограничен е от югоизток от река Веселина, а от север и юг от два потока, които би трябвало да се казват Радомирско дере и Чучура. На двата бряга на Радомирско дере е имало огромно тракийско, римско и късноримско селище.

Н. Станев в началото на четиридесетте години на миналия век в местността “Радомира” открива керамични материали и монети от II-IV и V-VII век. Прави сондажно проучване, и се натъква на масивен строеж. Предполага, че тук е имало римска, пътна станция на пътя „Никополис ад Иструм“- „Кабиле“. Нашите проучвания опровергават това твърдение. Пътят за „Кабиле“ не минава през въпросната локация, а на 3.4 km западно от мястото. Също така размерите на съоръжението са много по- големи от размерите на римска, пътна станция.

Твърдина Радомира е с неправилна, правоъгълна форма, обърната с дългата си страна в посока северозапад- югоизток. Поради очертанията на улици, сгради и дворове на селището, трудно могат да се определят точните размери на кастела от въздушна снимка. Това, което може да се каже за него е, че от външната страна е имало ров. От север, северния ограничаващ терена поток по онова време е текъл плътно до северната стена на укреплението, като част от водата е отклонена да тече от външната страна на източната и западната стени. Южния ограничаващ поток е текъл плътно до южния ъгъл на крепост Радомира, като водата минаваща покрай западната стена се е оттичала през неговото трасе. Размерите на обекта са: от югоизток- около 187 m, от североизток- около 278 m, от север- около 215 m и от запад- югозапад около 435 m. Защитената площ е била около 75.4 дка.

Може да се предположи, че обект Радомира е изграден като крепост убежище, тъй като няма стратегически функции. Южно от него е минавал античен и късноантичен път в посока изток- запад, около който вероятно е и възникнало селището. Този път е пресичал река Веселина по мост. По всяка вероятност кастелът е охранявал моста, по който е минавал пътят.

Местоположение

Надморска височина: 172 m GPS координати: 43°01’19” С.Ш. и 25°45’13” И.Д.

Литература

Овчаров, Т. Старините във Великотърновска община. В. Търново, 2006.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.