С. Цар Асен – крепост Хасара


64 / 100

 

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Хасара се намира на 2.75 km югозападно по права линия от центъра на село Цар Асен. Изградена е на възвишение във вид на полуостров, издигащ се на 50 m над околната равнина. Склоновете на възвишението са отвесни от север и много стръмни от другите страни. Най – лесният достъп до него е от изток през тясна и стръмна седловина. От север и от запад на височината минава река Луда Яна, която допълнително затруднява подходите към твърдината. Крепостта обхваща заравненото било на възвишението като следва плътно конфигурацията на терена. Тя има неправилна елипсовидна форма с дължина 102 m в посока И- З и широчина 43 m в посока С- Ю. Площта ѝ възлиза на около 2.6 дка.  Крепостни стени са обграждали обекта от всички страни. По данни на И. Батклиев, те са градени от ломен камък, споен с червен хоросан, с редове от тухли. Днес на терена на крепостта стените основно се проследяват под насипи. На места, където са извършвани археологически сондажи се виждат останки от стени, които не отговарят на описаното от Батаклиев. Тези стени са градени от полуобработен и необработен камък подреден по лице и споен с бял хоросан. Много е вероятно тези стени да са от преизграждане на крепостта в средновековието. Входът за крепостта вероятно е бил от югоизток, като е охраняван непосредствено, северно от голяма кула издигната в най-източният край на крепостта. Тази кула предполагаемо има трапецовидна форма с тясна основа насочена на изток. Днес тя се проследява под голям насип и за размера и формата може да се съди само по очертанията на валовете от стените ѝ на терена. Цялата източна стена на крепостта, която е била най-лесно достъпна е заета от споменатата кула. Крепостните стени от юг и север на твърдината се явяват продължения на стените на трапецовидната кула. Източно пред тази кула стръмния склон на седловината е играл ролята на дълбок ров за допълнителна зашита. Други кули по протежението на куртините не се забелязват без археологически разкопки. Твърдината е била гъсто застроена, като част от основите на сградите в нея, в северозападния край, са разкрити от археолозите.  Към крепостта е имало неукрепено селище, разположено южно от нея.

Местоположение

Надморска височина: 291 m GPS координати: 42°20’24” С.Ш. и 24°19’52” И.Д.

Литература

Батаклиев, Иван. Пазарджик и Пазарджишко. Историческо- географски преглед. София, 1969.
Автори: К. Василев, М. Гърдев, Е. Минчев и П. Овчаров

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/08/blog-post_45.html
https://photos.app.goo.gl/LrTZyt6ssefCRG2z7

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=k9DD0GZk1SI
https://www.youtube.com/watch?v=iV6fA4FYrq4
https://www.youtube.com/watch?v=CxMa1zRfsw4&t=24s

План

К. Василев

Comments are disabled.