С. Силен – крепост и светилище


11 / 100

Описание и история

Тракийска крепост и светилище има на скалисто възвишение, на 1 km северозападно по права линия от центъра на село Силен. Тя е изградена на самостоятелен хълм със стръмни склонове, чийто венец е обиколен от множество непристъпни скални групи. Най- лесният достъп до върха на хълма е от северозапад, от където широка, но много стръмна седловина го отделя от останалата част на масивя. Укреплението обхваща върха на хълма, като умело е вписано между скалните групи. Формата му е неправилна и е продиктувана от конфигурацията на терена. Максималните му размери са 87х45 m и затваря площ от 1.85 дка. Крепостните стени са градени от местен, ломен камък без следи от спойка. На терена те се проследяват във вид на разсипи добре обрасли в мъх и треви. Крепостните стени нямат непрекъсната линия, а са строени само между скалните групи, блокирайки достъпа до върха. Крепостни кули по куртините не се забелязват. Входа в укреплението е от изток, откъм трудно достъпния източен склон. Изграден е между две високи и широки скали и неговата ширина не надвишава 1.5 m. Скалите са допълнително изсечени и са оформени стъпала от вътрешната му страна. Днес едната скала, вследствие на земетресение, се откъснала и се е срутила върху входа. Именно на отчупената скала се забелязват изсичания, които маркират основата на малка постройка или на кула, която е защитавала входа. Подхода към входа се е охранявал от напречна крепостна стена от север, която е издигната между две скални групи. От тази стена е можело да се обстрелва цялото пространство пред входа. По терена на обекта се наблюдават следи от застояване, както и фрагменти от груба битова керамика с голям примес на пясък. Имайки предвид причудливите скални форми по терена, както и  керамиката може да се предположи, че в обекта е имало скално светилище. На терена на пръв поглед не се виждат археологически материали, които да свидетелстват, че обекта е обитаван и след тракийския период.  

Местоположение

Надморска височина: 436 m GPS координати: 41°41’25” С.Ш. и  25°42’02” И.Д.

Източници

К. Василев
М. Гърдев
Д. Димов

Снимки

https://photos.app.goo.gl/RVMHst91Nqo722CL6

Планове

К. Василев

Comments are disabled.