С. Троица – крепост


7 / 100

Описание и история

Крепост има на скалата „Сакала таш“, на 1.55 km северно по права линия от центъра на село Троица. Скалата се намира на източния склон на „Троицкия боаз“. Твърдината е издигната на Шуменското плато над боаза. От запад и юг няма крепостна стена, като от тази страна за защита се разчита на отвесния, скален склон на „Сакала таш“. От изток и север има крепостна стена изградена от ломени камъни без спойка. Тя е дълга 88 m, като от изток дължината е 33 m, а от север- 55 m. Заграденото пространство има формата на четириъгълник. Обекта вероятно е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 385 m GPS координати: 43°13’55” С.Ш. и 26°52’14” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.