С. Троица – крепост Сакала таш


62 / 100

Описание и история

Крепост Сакала таш се намира на едноименната скала, на 1.55 km северно по права линия от центъра на село Троица. Скалата се намира на източния склон на „Троицкия боаз“. Твърдината е издигната на Шуменското плато над боаза.

От запад и юг няма крепостна стена, като от тази страна за защита се разчита на отвесния, скален склон на „Сакала таш“. От изток и север има крепостна стена изградена от ломени камъни без спойка. Тя е дълга 88 m, като от изток дължината е 33 m, а от север- 55 m. Заграденото пространство има формата на четириъгълник. Сакала таш вероятно е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 385 m GPS координати: 43°13’55” С.Ш. и 26°52’14” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.