С. Омарчево – крепост Хисар кале


4 / 100

Описание и история

Средновековна крепост, наречена “Хисар кале” се намира на 2.3 km североизточно по права линия от центъра на село Омарчево. Изградена е на тераса с наклон на север, на десния бряг на река Канагьол, която ограничава възвишението от северозапад и север. От югоизток и изток то е ограничено от десен приток на реката, който се влива северно под обекта. Има формата на трапец с площ около 35 дка. Стените, които следват ръба на терасата над реката, не са били защитавани от кули. Но откъм изток и югозапад, където теренът е равен, К. Шкорпил отбелязва 11 кули, сега затрупани и покрити с растителност. Все тук покрай стените е бил изкопан ров. Разстоянието между кулите се колебае от 30 до 50 m. Две от тях са охранявали входа на югозападната страна. На места личи крепостния зид, граден от ломен камък, споен с глина. В укреплението има останки от разрушени сгради. Къс зид се спуска към реката, където обитателите на твърдината са се снабдявали с вода. Съществувала е през X-XI век. Крепостта поради местоположението си е станала обект на множество иманярски намеси. След археологически обход са регистрирани останки от вал и разрушена, крепостна стена с 16 кули. Максималните размери са приблизително около 280х280 m.

Местоположение

Надморска височина: 280 m GPS координати: 43°34’24” С.Ш. и 27°04’00” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII – XI в./. Варна, 1982.
Колектив. Дневник на археологическите обхождания по време на експедицията в с. Черноглавци. – В: ИИМШ, кн. 14. Шумен, 2008.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.