С. Търновца – крепост Чанак кале


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Чанак кале или Кале дюзю се намира на едноименния връх, на 1.22 km североизточно по права линия от центъра на село Търновца. Разположена върху възвишение със стръмни склонове от всички страни и равна горна площ. От изток и запад възвишението е ограничено от потоци, в долините на които под обекта има чешми и извори. Най- достъпна е от север, където чрез широка 30 m седловина върхът се свързва с останалата част от масива.

Крепостния зид на Чанак кале се очертава под насип. Преди години стената е била запазена над терена и по сведение на местни жители е била изградена от ломени камъни, споени с хоросан. Имала е дебелина над 1 m. Твърдината е с елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Максималните размери са около 70х50 m. От външната страна има ров и след това вал. Външната отбранителна линия е с максимални размери около 126х96 m. Входът е или от изток, или от юг, като пътят от север върви по рова източно на укреплението.

Възможно е при седловината северно от Чанак кале да има още една защитна линия. В подножието на крепостта се намира „Бабина чешма” свързана с местна легенда. От крепостта до нея води стръмна пътека. Сега цялата височина е залесена с бор, крепостните съоръжения са силно заличени. Крепостта е служила за охрана на пътя „Абритус“- „Кабиле“ през „Медвенският проход“, който минава западно от нея по съседния рид в посока север- юг и на пътя „Монтанезиум“- „Одесос“, който минава северно от нея в посока изток- запад по билото на Преславската планина.

Местоположение

Надморска височина: 537 m GPS координати: 43°08’30” С.Ш. и 26°38’34” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.