С. Търновца – крепост на вр. Чанак кале


4 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има на връх „Чанак кале“/“Каледюзю“, на 1.22 km североизточно по права линия от центъра на село Търновца. Разположена върху възвишение със стръмни склонове от всички страни и равна горна площ. От изток и запад възвишението е ограничено от потоци, в долините на които под обекта има чешми и извори. Най- достъпна е от север, където чрез широка 30 m седловина върхът се свързва с останалата част от масива. Крепостния зид се очертава под насип. Преди години стената е била запазена над терена и по сведение на местни жители е била изградена от ломени камъни, споени с хоросан. Имала е дебелина над 1 m. Твърдината е с елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Максималните размери са около 70х50 m. От външната страна има ров и след това вал. Външната отбранителна линия е с максимални размери около 126х96 m. Входът е или от изток, или от юг, като пътят от север върви по рова източно на укреплението. Възможно е при седловината северно от крепостта да има още една защитна линия. В подножието на крепостта се намира „Бабина чешма” свързана с местна легенда. От крепостта до нея води стръмна пътека. Сега цялата височина е залесена с бор, крепостните съоръжения са силно заличени. Крепостта е служила за охрана на пътя „Абритус“- „Кабиле“ през „Медвенският проход“, който минава западно от нея по съседния рид в посока север- юг и на пътя „Монтанезиум“- „Одесос“, който минава северно от нея в посока изток- запад по билото на Преславската планина.

Местоположение

Надморска височина: 537 m GPS координати: 43°08’30” С.Ш. и 26°38’34” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.