С. Черковна – крепост Таушан тепе


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Таушан тепе или Тепето се намира на едноименния връх, на 1.94 km югоизточно по права линия от центъра на село Черковна. Възвишението е самостоятелно с трапецовидна форма и се издига самотно в равнината. Издължено е в посока изток- запад. Склоновете му са стръмни от всички страни и високи около 70 m.

Твърдина Таушан тепе има форма почти на правоъгълник с приблизителни размери 200х50-60 m. Стената изградена от ломени камъни и хоросан, се очертава под насип и е покрита с дървета и храсти. На терена се намират късове  от съдове, характерни за периода IV-VI век. Под крепостта в северна посока е имало селище обитавано през праисторията, античността и късното средновековие.

Местоположение

Надморска височина: 391 m GPS координати: 43°08’06” С.Ш. и 26°35’19” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.