С. Стоките – крепост в подножието на вр. “Бухал”


Описание и история

Крепост има в югозападното подножие на връх „Бухал“, на 2.24 km североизточно по права линия от центъра на село Стоките. Крепостта е построена на рид, спускащ се на югозапад от връх „Бухал“. От нея има неограничена видимост на юг и запад. От нея може да се наблюдава цялата планина до централното било в района на водосбора на реките Бяла и Росица. Крепостта се издига на приблизително 375 m над долината на река Росица. Има приблизително триъгълна форма с приблизителна дължина на страните 80х70х90 m.

Местоположение

Надморска височина: 714 m GPS координати: 42°52’49” С.Ш. и 25°05’10” И.Д.

Comments are disabled.