С. Гръблевци – крепост Градът

С. Гръблевци - Градът

Останки от крепостната стена на Градът.


62 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Градът се намира на едноименния хълм, на 1.48 km северно по права линия от центъра на село Гръблевци. Изградена е на възвишение, което е ограничено от север и северозапад от река Козирошко дере, която е ляв приток на река Янтра. От североизток, изток и югоизток възвишението е ограничено от река Янтра. От запад и югозапад е ограничено от суходолия. Най- достъпно е от югозапад през тясна седловина. От изток, североизток и югоизток склонът на хълма е скален и отвесен. От юг и запад склонът е стръмен.

Твърдина Градът е с неправилна форма, като отбранителните линии следват конфигурацията на терена. Максималните размери на съоръжението са около 343 m в посока север- юг и около 366 m в посока изток- запад. Защитената площ е около 109.5 дка. Основната крепостната стена описана от А. Милчев е изградена от различни по големина ломени камъни, споени с кал. Дебела е до 2 m. Намерената във вътрешността керамика е от V-IV в.пр.н.е.

В източната част на Градът, на върха има останки от постройка, която е с правоъгълен план. Стените ѝ са изградени по същия начин като основната крепостна стена. Вътрешното пространство на сградата е леко хлътнало, затова местното население нарича върха „Копаната могила“.

Укрепление Градът е най- добре защитено от запад, където се наблюдават множество засечки по терена върху които е имало или каменни стени, или дървени палисади. Западното отбранително пространство е формирано в тип „лабиринт“, който е стандартен при отбранителните съоръжения на траките.

На 196 m източно от крепостта има още една тракийска твърдина. До нея по суша може да се стигне, само ако се мине през Градът. Двете крепостни съоръжения вероятно представляват укрепени тракийски селища, които са близо до изобилна вода и са без стратегическо значение.

Местоположение

Надморска височина: 391 m GPS координати: 42°56’56” С.Ш. и 25°19’00” И.Д.

Литература

Милчев, А. Габрово и неговия окръг през праисторическата и античната епоха. – В: Годишник на Софийския университет, т. 68. София, 1974.
Автори: М. Гърдев, Е. Минчев и И. Крушев

Снимки

Снимки от хълм Градът

Видео

Comments are disabled.