С. Старо село – землено укрепление в м. Чаирите


Описание и история

Средновековно, землено укрепление е имало в местността „Чаирите“, на 4.18 km северозападно по права линия от центъра на Старо село. То е част от средновековното, землено, отбранително съоръжение „Малдан“, състоящо се от вал, ров от север и шест укрепления. То се намира на 5.7 km източно от лагер 4 и на 7.7 km по права пилия от „Трансмариска“. Връзката му с вала е била разрушена още в началото на миналия век от селскостопанска дейност. Имал е правоъгълна форма с размери 200 m от север, 175 m от изток, 205 m от юг и 190 m от запад. Приблизителната площ е около 40 дка. От северната си страна има още една част, затворена от север от централния вал, а от юг от северния вал на земленото укрепление. Размерите са 200 m от север, 50 m от изток, 200 m от юг и 65 m от запад. В днешно време цялото укрепление е заличено от селскостопанска дейност.

Местоположение

Надморска височина: 16 m GPS координати: 44°01’22” С.Ш. и 26°30’53” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.