С. Ветрен – крепост Тегулициум / Витрини

img 5511 scaled e1605945234998

12 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост, и римска пътна станция Tegulacium/Тегулациум/Vitriny/Витрини се намира в местността “Калето”, на 1.69 km северно по права линия от центъра на село Ветрен. Построена е връх с високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на изток, където чрез тясна седловина се свързва с останалата част от масива. От север е ограничен от река Дунав, а от юг и запад- от местната река. Крепостта е имала трапецовидна форма с дължина около 160 m и широчина 70 m. От изток е прокопан дълбок ров. Градена е в opus incertum, като дебелината на крепостните зидове е около 2.5-3 m. Днес северната част е укреплението е пропаднало в река Дунав, а останалата част от фортификацията е почти обезличена при изкопи от времето на Руско- турската война (1877-1878) и Първата световна война. Твърдината е издигната през III век, като най-голям просперитет изживява през IV век. През V век укреплението запада, но живота в него продължава, като следи от обитаване са засвидетелствани и от периода VI-VII в. Крепостта спира своето съществуване по времето на аваро-славянските нашествия през VII в. Възстановена е към началото на IХ век и използвана до средата на ХV век. В края на ХІ век, подобно на „Дръстър“ и укреплението на остров Пъкуюл луй соаре, Витрини понася разрушения и живота през ХІІ век замира. През ХІІІ век крепостта е възстановена, а през ХІV век е регистриран просперитет, документиран благодарение на археологически разкопки, при които е открит богат материал от ХIV век- битова и сграфито керамика, накити, коланни украси, култови предмети, оръжия и монети на цар Иван Срацимир, Иван Шишман, Добротица, Тертер и др. Укреплението Витрини/Vitriny е разрушено при похода на Пипо Спано “Флорентинеца”, владетеля на Влахия Дан ІІ и Фружин през 1425 г., и окончателно изоставен след похода на Влад Цепеш през 1462 г. Днес иманярски и археологически изкопи разкриват част от градежите, глинен тръбопровод и множество човешки кости.

Местоположение

Надморска височина: 40 m GPS координати: 44°08’23” С.Ш. и 27°02’04” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Добруджанското десподство. Велико Търново, 2009.
Атанасов, Г. Йорданов, И. Средновековният Ветрен на Дунав. Шумен, 1994.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/UOdUpD

Планове

s vetren krepost tegulitsium vitrini 5f424a634f19c

Comments are disabled.