С. Старо село – тракийска и късноантична крепост “Батън”


Описание и история

Тракийска и късноантична крепост “Батън” се намира на 3.35 km североизточно по права линия от центъра на село Старо село. Крепостта е разположена на висок скален рид, заобиколен от река Батънска от север и неин малък приток от юг и запад. Укреплението е изключително труднодостъпно от всички страни заради стръмните на места до 10 m отвесни скали. Изключение прави източната страна. Но там древните строители са прокопали ров и издигнали каменна стена, която следва конфигурацията на терена. Дебелината и е около 2 m, като днес на терена тя е във формата на разсип. В източната част на крепостната стена иманяри са прокопали малко възвишение, прилепено до стената. В него ясно се забелязва каменен зид перпендикулярен на стената. Вероятно това са останките на вътрешна правоъгълна кула. Входа на крепостта е от северозапад, между естествен каменен процеп в скалите. Укреплението в местността “Батън” е заемало площ до 2 дка. То е било вътрешно застроено с примитивни постройки от плет и калова замазка. Откритата фрагментирана керамика датира два основни периода във функционирането на крепостта-втората половина на I хилядолетие пр.н.е. и IV-VI в.

Местоположение

Надморска височина: 696 m GPS координати: 43°00’41” С.Ш. и 24°32’13” И.Д.

Източници

Христов, И. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. Търново, 2007 г.

Comments are disabled.