С. Терзийско – крепост “Бальово кале”


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост “Бальово кале” се намира в местността „Домуз кочина“ на 4.6 km северозападно по права линия от центъра на село Терзийско. Разположена е на не висок конусовиден връх, обрасъл с едра букова гора. Почти по цялата горна част на възвишението има разсипи на дребни и средно големи камъни. Различните по големина каменни струпвания очертават на повърхността укрепление с неправилна форма, следваща конфигурацията на терена. От юг възвишението е полегато за разлика от източните, северните и западните стръмни склонове. Приблизителната площ на калето е около 4 дка. Дебелината на крепостната стена е около 2.8 m.
Крепостта „Бальово кале“ е имала охранителни функции тъй като е изградена в близост до едно от основните разклонения на пътя за „Филипополис“. Тя е от времето на ранновизантийската епоха. Нейното построяване вероятно е свързано със зачестилите нападения на варварски племена в периода след IV в. Укреплението престава да функционира в началото на VII в. И след продължителен застой се появяват следи от живот едва в началото на XIII в.

Местоположение

Надморска височина: 707 m GPS координати: 42°55’22″С.Ш. и 24°35’13” И.Д.

Източници

Христов, И. Антични и средновековни крепости в централна Стара планина. В. Търново 2007 г.

Comments are disabled.