С. Средище – крепост Калето


62 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Калето се намира в едноименната местност, на 1.05 km западно по права линия от центъра на село Средище. Изградена е на равна тераса с отвесен склон на юг и стръмни на запад и север. Най- достъпна е от изток. От север, запад и юг е ограничена от съединяването на две суходолия. Крепостна стена няма единствено на юг, където скалистия склон е отвесен. Крепостния ров следва стената, като е издълбан само на достъпните места- от изток, север и запад.

Площта на Калето е около 40 дка. Формата на твърдината е неправилна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. От изток крепостната линия е дъгообразна и изпъкнала навън. В посока изток- запад обекта е дълъг около 300 m, а в източната част, където е най- широк- около 243 m. Входът се намира в средата на източната линия и в днешно време е запазен във вид на обикновена просека през нея.

Зидът е запазен до 1.5 m височина на източната стена. Граден е грубо обработени камъни с местен произход. По- големите и по правилно одялани камъни оформят лицата на стената, а по- малките и неправилните запълват вътрешността ѝ, като са подредени в правилни редове. Спойката навсякъде е жълта глина, взета при прокопаването на рова. Градежът лежи направо върху заварения терен без основа.

От вътрешната страна крепостната стена е била „подпряна“ с жълта глина, която образува наклонена площадка, улесняваща изкачването на нея. Широчината на стената на Калето е 2.5 m. Намерена е тракийска керамика от V-III в.пр.н.е. Предполага се, че тук намиращото се тракийско селище е било укрепено. През средновековието е била обитавана през IX-X век.

Местоположение

Надморска височина: 120 m GPS координати: 43°54’03” С.Ш. и 27°28’22” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.