С. Плешинци – крепост Асар

С. Плешинци - крепост Асар

Крепост Асар снимана от запад. Автор: М. Гърдев


69 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Асар се намира на едноименния връх, на 2.4 km южно по права линия от центъра на село Плешинци. Изградена е на самостоятелно възвишение с конусовидна форма. Склоновете от юг и запад са високи и стръмни, а от север и изток- стръмни в горната си част. По- полегат и удобен да изкачване е северния склон.

В него е била изсечена площадка, която е разширявала допълнително пространството на твърдината Асар. По края на тази площадка е минавала външната крепостна стена. Тя вероятно е имала дъговидна форма и се е простирала само в достъпния за изкачване участък на възвишението. Втора стена, също от север е ограждала скалистия връх, формирайки цитадела. Стените са били градени с ломени, необработени камъни, без спойка между тях. В момента представляват валове и каменни разсипи.

Не е възможно да се каже откъде е бил входът на Асар. По повърхността не се срещат керамични фрагменти. Укреплението вероятно е било тракийско. От него има пряк визуален контакт с крепостите при с. Обичник, крепостта „Калпаки асар“ и крепостите на стратегическите върхове при Звездел и Биволяне.

Асар е контролирала тракийския и античен път, който идва от запад и минава северно покрай нея. При твърдината се разклонява, като едното направление тръгва на юг, а другото на изток. Също така е била неразривно свързана с крепостта „Калпаки асар“ и преградата при „Буюк тепе“, с които са охранявали тракийско светилище, тракийско култово място и голямото, тракийско селище, намиращо се северно от обекта.

Местоположение

Надморска височина: 657 m GPS координати: 41°30’52” С.Ш. и 25°28’06” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и д-р. Д. Димов

Видео

Comments are disabled.