С. Смолско – крепост Венец


4 / 100

Описание и история

Крепост Венец се намира на едноименния хълм, на 2.8 km северозападно по права линия от центъра на село Смолско. Крепостта е издигната на високо, самостоятелно възвишение със стръмни склонове от всички страни. Най- достъпно е от юг където дълбока седловина го отделя от останалата част на масива. От запад, север и изток хълма е обиколен от река Смолска, която в горното си течение се нарича Калугерица. От юг през седловината минава стар път, който води от долината на с. Смолско, на запад към Софийското поле. Вида и формата на крепостта не са известни. От нея има много добра видимост по поречието на реката. На запад укреплението има пряка визуална връзка с крепост „Градището“ при хижа Опор. Вероятно основното предназначение на твърдината е било да контролира и охранява споменатият път.

Местоположение

Надморска височина: 761 m GPS координати: 42°39’12” С.Ш. и  23°54’55” И.Д.

Източници

К. Василев

Comments are disabled.