С. Смолско – крепост Градище


4 / 100

Описание и история

Крепост Градище се намира в едноименната местност на 5.7 km северозападно по права линия от центъра на село Смолско и на 0.5 km западно от хижа Опор. Крепостта е издигната на възвишение със стръмни склонове от всички страни с изключение на северозапад, където тясна седловина го отделя от основния масив. От югоизток и юг хълмът е ограден от река Калугерица и един неин ляв приток. От запад друга малка река е издълбала дълбоко дере, а от север възвишението граничи със сухо и стръмно дере. Няма данни за големината и вида на укреплението, но от него има много добра видимост по поречието на река Калугерица в този участък. Вероятно обекта е служил за охрана на пътя, който идва от долината на с. Смолско, минава южно под крепостта и се изкачва на запад към с. Байлово и от там към Софийското поле.

Местоположение

Надморска височина: 860 m GPS координати: 42°39’29” С.Ш. и 23°53’02” И.Д.

Източници

К. Василев

Comments are disabled.