С. Сливовица – беклеме в м. “Беклемето”


Описание и история

Османско беклеме е имало в местността „Беклемето“, предполагаемо на 1.48 km западно по права линия от центъра на село Сливовица. Охранявало е османския път между Сливовица и Горско ново село, както и османските пътища Горско ново село- Джулюница и Сливовица- Кесарево. В днешно време обекта е напълно унищожен.
Беклеме се нарича стражница за охрана на път, застава, стража, място за чакане, караулно помещение. След Кримската война (1853-1856 г.) се подписва Парижкият мирен договор, по силата на който Османската империя се задължава да развива търговията и в тази връзка да поддържа и проходите. До този момент охраната на проходите се осъществявала от въоръжени конни отряди от дервентджийските села, които били въоръжени само с по едно късо копие, наречено харба. Заради името на копието, охранителите били наричани “харбалии”. След Кримската война охраната на проходите била поета от османската жандармерия за нуждите на която в проходите били построени кули (стражници, беклемета). 

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 197 m GPS координати: 43°05’03” С.Ш. и 25°58’34” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Comments are disabled.