С. Щит – крепост Скутарион / Биргото

img 7427 scaled e1616300126889

12 / 100

Описание и история

Антична и средновековна крепост Скутарион/Биргото се на мира на 0.33 km източно по права линия от центъра на село Щит. Издигната е върху естествен хълм със стръмни склонове от североизток, изток и юг. Най- достъпна е от запад и север. От изток е ограничена от река Сапунада дере. Твърдината е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималната дължина в посока север- юг е 145 m, а в посока изток- запад е около 63 m. На едно място от западния край, има запазена част от висок и дебел зид, граден от ломени камъни, споени с бял хоросан. Вътре, в югозападната страна на крепостта са личали основите на помещения. По повърхността има римска (II-IV в.) и средновековна (IX-XII в.) керамика. Вътре в крепостта е намерен византийски оловен печат на Димитрий Епикерни, от XII в. В местността „Бунарича“, край съседното Бъз Дере, непосредствено северно от крепостта има основи на черква, градена от квадратни тухли и бял хоросан. Приема се, че развалините от крепостта при село Щит са останките от средновековното епископско седалище Скутарион, споменато от Анна Комнина във връзка с войната на Алексей I Комнин с куманите (1094 г.), като се отбелязва, че императора стигнал с войската си в Скутарион, който отстоял от Адрианопол на 18 стадии. Името на крепостта Скутарион се среща и в един надпис намерен в Плиска. Наоколо още могат да се намерят корозирали остриета от стрели и копия. Хълмът известен под името „Бирго“ има особено свойство- когато подскочиш се чува звук като при кух съд. Легендата твърди че отдолу имало скривалище и може би има заровено имане. Друга легенда твърди, че отдолу има прокопани тунели от военните, но няма нищо доказано… все още. Щит на български (скутари – „войници щитоносци“) е познатото ни от византийските хронисти Скутарион от укрепения обръч на Одрин и епископски градец. Отъждествяването на Скутарион с днешния Щит се приема от нашите историци Иречек, Златарски, Велков и др. Мутафчиев, без да отрича съществуването на одринския Скутарион настоява, че епископското селище Скутарион, както и „Левка“, са били в Пловдивско. Той изказва съображението, че одринските, укрепени селища са много далеко от Пловдив, за да бъдат подчинени на Пловдивската митрополия при наличността на по- близката Одринска митрополия. Но това съображение пада при случаи, когато околностите на „Адрианопол“ са били откъснати от византийската империя, значи от църковното подчинение на одринския митрополит. Мнението на Мутафчиев е възприето и Д. Цончев. В днешно време върху укреплението има военни позиции на Българската армия.

Местоположение

Надморска височина: 249 m GPS координати: 41°49’26” С.Ш. и 26°22’01” И.Д.

Литература

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001.
Делирадев, П. Принос към историческата география на Тракия, 2. София, 1953.
Автор: М. Гърдев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/xogQwH

Видео

Comments are disabled.