С. Малки Воден – кула на връх “Чуката”


Описание и история

Наблюдателно- съобщителна кула е имало на връх „Чуката“, на 0.97 km югозападно по права линия от центъра на село Малки Воден. Тя е служила за наблюдение на „Източният презродопски път“, който се намира на 380 m северно от кулата. В района на село Бориславци двата пътя- „Източният презродопски път“ и „Родопският път по левия бряг на река Арда“ се сливат и до село Малки Воден са един и същи път. След селото двата пътя се разделят. „Източния презродопски път“ продължава към землището на село Вълче поле, където пресича сегашната държавна граница на България и продължава към „Адрианопол“, а „Родопският път по левия бряг на река Арда“ се отклонява на югоизток като продължава да държи левия бряг на реката. Кулата е била издигната на голяма, изкуствена, елипсовидна могила, с височина в момента от 5 m и размери в основата от 60-80 m. Има вероятност могилата да е селищна. Височината е стратегическа, като тя доминира над равнината наоколо, както и над долината на река Арда. Поддържа визуална връзка с всички отбранителни и наблюдателни съоръжения наоколо.

Местоположение

Надморска височина: 133 m GPS координати: 41°39’49” С.Ш. и 25°56’35” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.