С. Шопур – крепост Астрайон


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Астрайон/Астраеум се намира на връх „Пилав тепе II“, на 1.27 km югоизточно по права линия от центъра на обезлюденото село Шопур. Крепостта е изградена на висок, самостоятелен хълм на десния бряг на река Мадемска. Хълмът е със стръмни склонове от всички страни и се издига на 220 m над на нивото реката. Южно под хълма минава важния и в древността път от град Радовиш за град Щип. Върхът и северния склон на „Пилав тепе II“ са покрити с огромни скални канари, като правят достъпа до крепостта от тази страна невъзможен. От изток, юг и запад склона се спуска по- плавно, като се наблюдават три тераси. От върха на хълма има видимост над целия пролом на река Мадемска и на големи участъци от долината на река Лакавица на запад и Радовишко поле на изток. На разстояние от 2 до 5 km североизточно от крепостта, се намират многобройни стари мини за мед, злато, олово, сребро и желязо. На хълма в древността израснало голямо селище, което се разпростирало в основата му, на площ от 120-150 дка. При разширяването на пътя Радовиш- Щип през 1958 г. в югоизточното подножие на хълма, са открити много пещи за топене на метали използвани без прекъсване от древността до III в. След IV век, в резултат на зачестилите варварски нашествия, селището постепенно се смалило и се изтегнало нагоре към върха, търсейки по- добра защита. Късноантичната крепост вече обхваща самия връх и подножието му като има неправилна трапецовидна форма с максимални размери 270х250 m. Крепостната стена следва конфигурацията на терена, като затворя площ от 45 дка. Твърдината е имала три порти. Две от тях, разположени на северозападната и югоизточната стени, са изградени перпендикулярно на крепостния зид и за своята защита разчитат на него. Третата порта е разположена в югозападната част на крепостта и за нейната защита е изградена малка правоъгълна кула. Кулата е разположена източно от портата. Други кули по протежението на крепостния зид не е имало, стръмния и отвесен на места склон е бил достатъчна защита. До стените на обекта, опрени на нея от вътрешната и страна, са построени дълги редици от жилищни помещения. На самия връх на хълма, на заравнена площадка с размер и 65х60 m, сгушена между огромните скални канари е изградена цитаделата. Тя има приблизително правоъгълна форма с площ от 3.9 дка и е защитена с крепостна стена от всички страни. Във вътрешността на цитаделата са разкрити две щерни за вода, които са частично изсечени в скалата. В укреплението се намерени много фрагменти от късноантична керамика и монети от края на IV до края на VI век. Въз основа на намерените археологически материали с голяма вероятност може да се предположи, че на хълма „Пилав тепе II“ се е намирал града Астрайон /Астраеум, който е засвидетелстван в редица запазени документи от късната античност. Късноантичните стени на цитаделата днес са в много добро състояние и може да се предположи, че са преизползвани без особени преправки и през средновековието. Към това предположение навежда факта, че не са открити никакви средновековни градежи по крепостните стени, но пък в цитаделата се намират големи количества средновековна керамика. Също така са открити и една монета- меден скифат от XII век, един бронзов пръстен, част от гривна от X-XI век и  много дребни предмети изковани от желязо със средновековни форми. Стратегическото положение на твърдината, разположена в най- тясната част на пролома на река Мадемска и имаща видимост към целия пролом и пътищата в долините на изток и запад, предопределят използването на твърдината във всички епохи до османското нашествие. Най- вероятно през средновековието крепостта е използвана само периодично, като убежище за околното население в случай на военно нападение. През останалото време в нея е имало само наблюдателен пункт.

Местоположение

Надморска височина: 610 m GPS координати 41°37’37” С.Ш. и 22°18’38” И.Д.

Източници

Микулчиќ, И. Средновековни градови и тврдини во Македонjа. Скопjе, 1996

Планове

pilaf tepe

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *