С. Сърница – крепост Калето


Описание и история

Тракийската, антична, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименния връх, на 2.75 km северно по права линия от центъра на село Сърница. Укреплението е изградено на скалист връх със стръмни а на места и отвесни склонове. Върхът е най- достъпен от север, но именно там е един от най- трудните подходи към крепостта. От тази страна върхът е с много стръмен склон, като от изток и запад се спускат стръмни скални групи. Между тях е била издигната крепостна стена. След нея на няколко метра над стръмния склон, по ръба на платовидния връх е издигната още една стена. Крепостна стена, е градена от ломени камъни без спойка. Тя е обикаляла целия връх с изключение на няколко участъка от запад и изток, от където отвесните скали са били надеждна защита. На отделни места стената включва стърчащи скали, конструктивно свързани с нея. Днес стените се проследяват като насипи със ширина 4-5 m. Обекта има неправилна, елипсовидна форма с максимални размери 55х50 m и площ 1.4 дка. Не ясно къде е бил входа на крепостта или дали е бил само един, но има предпоставки да се предполага, че такъв вход е имало на източната стена. Именно на нея, в нейния югоизточен ъгъл е била издигната кула, чийто останки днес се очертават на терена. По всяка вероятност тази кула е защитавала входа на укреплението. Това твърдение може да се потвърди или отрече от едни бъдещи археологически разкопки. Още една кула по всяка вероятност е имало на югозападния ъгъл на Калето. От тази страна билото на рида достига до укреплението и има сравнително лесен подход към него. По повърхността се намират керамични фрагменти от началото и втората половина на I хил.пр.н.е., както от римската епоха и средновековието. Тук е намерена и римска военна диплома от император Елагабал (221 г.), съхранявана днес във Виенския музей. Обзорът от мястото е прекрасен. Ограничен е само на север, където се извисява връх Мечковец (Аида). Визуален контакт има с практически всички крепости наоколо. С по- близките: при връх „Купена“ при с. Сърница, „Асара“ при с. Ангел войвода, „Асара“ при с. Караманци, „Асара“ при с. Сираково, „Калето“ при с. Горно Брястово. С по-далечните: „Асара“ при с. Комунига, „Коджакале“ при с Черна нива, „Саджак“ при с. Каняк, „Каратепе“ при с. Яворово, „Големия хасар“ при с. Гълъбец, „Малкия хасар“ при с. Текето и дори със „Сиври тепе“ при с. Чилик. В подножието на върха и наоколо по склоновете на планинския масив се виждат множество стари рудници. Входовете вероятно са били засипвани след спирането на работата там, но ерозията отново ги е разкрила. 

Местоположение

Надморска височина: 789 m GPS координати: 41°53’25” С.Ш. и 25°17’52” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001
Д-р Д. Димов
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/kwkXacLdB4XN03793  
http://photo.qip.ru/users/pepopepopepo/200965067/

Планове

К. Василев

 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.