С. Бежаново – крепост Горановско кале

img 1337

Поглед от север към Горановско кале


65 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Горановско кале се намира на 5.4 km северно от село Бежаново, на левия бряг на река Вит в местността “Гарван дол”. На 1.2 km южно от “Садовско кале” и на същото разстояние югозападно от “Кожухарово кале”.

Укреплението е разположено на езикообразна площадка, на скалист полуостров, стръмно спускащ се към река Вит. Площадката е обиколена от скален венец с високи до 30 m скали, които обикалят Горановско кале от всички страни с изключение на югозапад, юг и югоизток. Най- лесният достъп до обекта е по билото на скалистият нос от югоизток, от където са построени и основните отбранителни съоръжения.

Горановско кале има листовидна форма ориентирана в посока северозапад-югоизток с максимални размери 92х47 m и площ от 2.4 дка. Крепостната стена е изградена от югозапад, юг и югоизток, като преминава по билото на издигнатата в този участък площадка. Градежът ѝ е от ломени камъни споени с хоросан, но днес тя се проследяват във вид на разсипи. Вероятно куртината е била градена в стил „Opus emplectum“, от добре подредени по лице камъни с блокаж между лицата от по-дребен камък. Днес, останките от оградният зид представляват само блокажа от неговия градеж, след като повечето от обработените лицеви камъни са ограбени, от местното население, за строителен материал. Общата дължина на крепостната стена е била около 50 m, а дебелината ѝ, може да бъде определена само след археологически разкопки.

Най- високата точка на Горановско кале и площадката на която е изградено се намира в югоизточният край на твърдината. Именно там е издигната единствената, за обекта, крепостна кула, която е охранявала най-удобният подход към укреплението и крепостната порта. Самата потта е оформена в стената северозападно, непосредствено до кулата. Във вътрешността на твърдината не се забелязват следи от застрояване.

Горановско кале е играло важна роля в крепостният възел „Садовец“, като е затваряло от юг долината на река Вит в този участък и голямото селище в нея. От север изток и запад долината е отбранявана съответно то „Големаново кале“, „Кожукарско кале“ и „Садовско кале“.

Северно от Горановско кале в долината се спуска път, идващ от запад, който в този участък е преминавал река Вит по мост. След моста пътя се насочвал на север, като достига до преградният вал на селището „Шаранполия“, където завива на изток. От там друмът напуска долината към село Бъркач, като преминава непосредствено южно под крепостта „Кожукарско кале“ Днес този път все още е запазен.

Mестоположение

Надморска височина: 195 m GPS координати: 43°16’36” С.Ш. и 24°23’07” И.Д.

Литература

Митова-Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
Автор: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

Снимки на крепост – Горановско кале

img 1144
Разсипът от крепостната кула на Горановско кале

Планове

Автор: К. Василев

Comments are disabled.