С. Садовец – крепост Големаново кале


Описание и история

Късноантична крепост Големаново кале се намира на 2.7 km югоизточно по права линия от центъра на село Садовец, на десния бряг на река Вит в местността „Студенец“, срещуположно на „Садовско кале“. Укреплението е проучено през 1934 г. чрез редовни археологически разкопки. То е изградено на високия отрязан отвесно, скалист бряг на река Вит. Има три крепостни стени, които преграждат достъпа до крепостта главно от север, изток, запад и частично от юг. Към тях са изградени и крепостни кули, а на места е изрязан и скалистия масив. Твърдината е чувствително по- голяма от „Садовско кале“. Има площ от 15 дка. От тях около 12 дка са изцяло застроени от близо наредени една до друга сгради с верижен план. В северния район е изградена еднокорабна, едноаспидна църква с притвор на запад, с приблизителни размери 10х20 m. Втора църква била изградена в най- западната част на крепостта. Укрепителните съоръжения са разположени главно в северната част. Крепостта има неправилна форма. И трите последователни крепостни стени, разполагат с мощни кули. Както градоустройството, така и укрепителната система на Големаново кале разкриват ранновизантийския характер на строежите. Изградена е през V-VI век. През своето съществуване преживява голямо опожаряване и преизграждане. Разрушаването ѝ се преписва на аварите в края на VI век. Днес укреплението се разкрива във вид на руини над терена, а голямата западна кула, изградена на доминираща височина на терена, е запазена до 4-5 m и маркира отдалече цялата укрепителна система.

Местоположение

Надморска височина: 159 m GPS координати: 43°17’32” С.Ш. и 24°22’40” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг, София 1979
М. Гърдев
Е. Минчев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/03/blog-post_63.html

Планове

s sadovets krepost golemanovo kale 5f410cf54d22c

Обекти в БългарияОбласт ПлевенОбщ. Долни ДъбникСеверозападна Б-я

Comments are disabled.