С. Пролаз – крепост Кота 570.1


63 / 100

Описание и история

Крепост Кота 570.1 се намира на едноименния връх, на 1.73 km източно по права линия от центъра на село Пролаз. Изградена е на рид от Преславската планина, с високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на изток, където възвишението се свързва с останалата част от масива.

От всички страни с изключение на изток, той е ограничен от реки и потоци- десни притоци на река Врана. Укреплението е с елипсовидна форма, разположено с дължината си в посока изток- запад. Максималните размери на Кота 570.1 са 154х105 m. Формата и местоположението на обекта предполагат, че той е от тракийския период. Има визуална връзка с крепостта на връх „Образе“.

Местоположение

Надморска височина: 570 m GPS координати: 43°10’37” С.Ш. и 26°31’19” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.