Гр. Върбица – крепост Фабрициус / Орлица / Бялград / Урвицион / Урвич

img 4183 scaled e1605940894888

1 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Фабрициус/Орлица/Бялград/Урвицион/Урвич се намира на 3.52 km югозападно по права линия от центъра на град Върбица над река Герила от изток на пътя за град Сливен, в местността „Гайдар камък”/”Гайда таш”. Изграден е на скална тераса със стръмни, почти отвесни склонове от запад и юг. От изток и север склоновете също са стръмни. Най- достъпна е по главния, римски път през „Върбишкия проход“, който идва от север и до крепостта завива на изток. Дължината на обекта в посока север- юг е 118 m, а широчината 56 m. Има неправилна форма с площ 10-12 дка. Първоначално твърдината е построена за контрол и охрана на пътя през „Върбишкия проход“, като той е прекаран така, че специално да минава през това място, което е много удобно за защита от север. В тая връзка северната стена е най- дебела и здрава. В североизточния ъгъл на укреплението има кула от която на изток по билото на височината на изток минава солиден, преграден зид, граден от ломен камък, споен с бял хоросан. На преградната стена е имало порта, през която е минавал главния античен, късноантичен и средновековен път през „Върбишкия проход“. Мястото носи името “Вратница” или “Демир капу”. В скалата ясно се виждат жлебовете изсечени в скалата от множеството коли, минали през прохода. Самата скала е изсечена така, че да се изгради трасето на пътя с нужния наклон. През византийския период твърдината е контролирала пътищата и подстъпите към: “Върбишки проход” през преградата “Демиркапия”, пътят за “Садовският проход” през местността “Сеймен конак” и пътят за “Медвенският проход”, който е вървял по река Герила.

Местоположение

Координати крепост: Надморска височина: 401 m GPS координати: 42°57’49” С.Ш. и 26°39’24” И.Д.
Координати преграда: Надморска височина: 405 m GPS координати: 42°57’49” С.Ш. и 26°39’25” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Чолпанов, Б. Каменните щитове. София, 1989.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.