С. Пробуда – кула Кота 183.2


63 / 100

Описание и история

Османска кула Кота 183.2 се е намирала на едноименния връх, на 0.63 km югозападно по права линия от центъра на село Пробуда. Строено е за подсигуряване на безопасност на пътуващите по пътната мрежа, след черкезките преселения през 1864-1867 г. от Кавказ в пределите на Османската империя.

Беклеме се нарича стражница за охрана на път, застава, стража, място за чакане, караулно помещение. След Кримската война (1853-1856 г.) се подписва Парижкият мирен договор, по силата на който Османската империя се задължава да развива търговията и в тази връзка да поддържа и проходите.

До този момент охраната на проходите се осъществявала от въоръжени конни отряди от дервентджийските села, които били въоръжени само с по едно късо копие, наречено харба. Заради името на копието, охранителите били наричани „харбалии“. След Кримската война охраната на проходите била поета от османската жандармерия за нуждите на която в проходите били построени кули (стражници, беклемета), една от която е и кула Кота 183.2.

Местоположение

Надморска височина: 184 m GPS координати: 43°16’49” С.Ш. и 26°38’22” И.Д.

Литература

Каниц, Ф. Дунавска България и Балканът, том 3. София, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.