С. Пчелиново – крепост 1


Описание и история

Крепост има на 3.12 km южно по права линия от центъра на село Пчелиново. Изградена е на връх, намиращ се в северозападното подножие на връх „Кацан“, като двата върха са разделени от дълбока седловина. Върхът е със скални и отвесни склонове на юг, много стръмни от югоизток, от където е единия достъп до твърдината, стръмни и високи на север и полегати на запад, където чрез седловина, върхът се свърза с останалата част от билото на масива. Твърдината е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. От обекта има отлична видимост във всички посоки. Укреплението е осъществявало визуална връзка между крепостите разположени южно от масива „Кацан“ и северно от него, както и с високо разположените крепости в на изток и запад. 

Местоположение

Надморска височина: 955 m GPS координати: 42°41’29” С.Ш. и 25°43’01” И.Д.

Comments are disabled.