С. Пчелиново – крепост 2


6 / 100

Описание и история

Крепост има на 1.55 km южно по права линия от центъра на село Пчелиново. Изградена е в северния край на рида „Мавродин“, който се спуска на север от масива „Кацан“. Склоновете му на северозапад, североизток и югоизток са високи и стръмни. От северозапад ридът се ограничава от река Папрашница, от север- от река Радово, а от изток и югоизток- от десен неин приток. Обекта е най- достъпен от югозапад. Твърдината е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималната ѝ дължина в посока югозапад- североизток е около 130 m, а максималната широчина в посока югоизток- северозапад е 110 m. Крепостта е служила за охрана и наблюдение долината на река Радово/Лещова в средната ѝ част, както и на древния път, който е минавал през Прохода на Републиката. От върха на който е изградена, има отличен изглед на север, изток и запад.

Местоположение

Надморска височина: 564 m GPS координати: 42°42’20” С.Ш. и 25°43’03” И.Д.

Видео

Comments are disabled.