С. Патица – укрепено селище в м. “Ескибаалък”


Описание и история

Тракийско и антично, укрепено селище има на връх „Ескибаалък“/“Алибекир“, на 0.73 km югоизточно по права линия от центъра на село Патица. Селището е изградено на височина със равно било и стръмни склонове на юг, изток и север, и по- полегати на запад и северозапад, от където е и най- достъпно. Има неправилна форма, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. От юг и изток крепостната стена е единична и е изградена от местни, ломени камъни без спойка. Възможно е от външната и страна да е имало още един защитен пояс, изграден от дървени трупи (палисада). От запад се забелязват следите на още няколко защитни пояса, като най- вътрешния разделя селището на два или три самостоятелни участъка. На най- високото място по всяка вероятност е имало светилище, както и наблюдателен пост за връзка с околните крепости. Във вътрешността се забелязват останки от инфраструктура и следи от сгради. Точните размери на селището не могат да бъдат посочени. По всяка вероятност максималните му размери са в рамките на 500 m в посока югозапад- североизток и около 240 m в посока северозапад- югоизток. По римско време на върха, е възможно да е имало вила на заможен аристократ. На мястото се открива множество керамика от ранножелязната епоха, както и от римския период.

Местоположение

Надморска височина: 520 m GPS координати: 41°43’34” С.Ш. и 25°22’04” И.Д.

Източници

Д-р. Д. Димов
М. Гърдев

Comments are disabled.