С. Първомайци – крепост Кота 243.0


66 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Кота 243.0 се намира на северния склон на връх „Змеица“, на 2.36 km южно по права линия от центъра на село Първомайци. Изградена е на терен с наклон на север. От изток склона в горната си част е отвесен, а надолу- висок и стръмен. От север, запад и югозапад склоновете са много стръмни и високи. Най- достъпна е от юг, откъм платото.

Крепостната стена на Кота 243.0 е била изградена от ломени камъни без спойка. Укреплението Кота 243.0 е служило като преден, северен пост на огромното тракийско градище, започващо от „Царевец“ гр. Велико Търново и свършващо при крепостта „Ряховец“, която се намира на 400 m североизточно от обекта. Двете крепости- Кота 243.0 и „Ряховец“ са изградени на една и съща височина. Също така тя е охранявала северния подстъп на тракийската крепост на връх „Змеица“, която отстои на 555 m южно от обекта.

Твърдината Кота 243.0 е била с неправилна, четириъгълна форма, която е насочена с ъглите спрямо посоките на света. Стените са били с дължини: североизточна- около 120 m, югоизточна- около 115 m, югозападна- около 123 m и северозападна- около 115 m. В момента крепостните стени са напълно разрушени и обекта е залесен. През него е прокаран черен път с булдозер. В северния ъгъл е построен метален стълб за високо напрежение. При строителството му булдозерите са разчистили всичко. На терена в момента се забелязват само купчини ломени камъни с всякакъв размер.

От тук през обекта или до него в посока север- юг е минавал античния път от „Никополис ад Иструм“ с отклонения за „Кабиле“ и „Августа Траяна“. През късната античност трасето на пътя е преместено да минава под крепостта „Ряховец“ от северната, източната и южната ѝ страна, като по тоя начин се е целяло максимална защита от вражеска атака от север.

Местоположение

Надморска височина: 243 m GPS координати: 43°07’57” С.Ш. и 25°38’37” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и М. Иванова

Comments are disabled.