С. Парил – крепост Кулата


Описание и история

Късноантична крепост “Кулата” се намира на едноименното възвишение, на 1.53 km източно по права линия от центъра на село Парил. Разположена е върху конусообразен рид. В подножието му тече река Буровица, приток на река Места. По затревения терен се очертава трасето на крепостен зид, който минава по ръба на възвишението. На места личи градежа му- блокове, споени с хоросан, смесен със счукана тухла. Намирани са части от водопровод от глинени тръби, който е водил началото си от Тешовска река. Крепостта е защитавала пътя свързващ Амфиполис с Никополис ад Неструм.

Местоположение

Надморска височина: 946 m GPS координати: 41°26’13” С.Ш. и 23°41’56” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г. 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.