С. Остра могила – крепост Калето


Описание и история

Късноантична крепост Калето се намира на 2.57 km северозападно по права линия от центъра на село Остра могила. Изградена е в края на рид, спускащ се от юг на север от възвишението „Гьолбурун“. Рида е със стръмни склонове от запад, север и изток. Крепостта е най- достъпна от юг. Има неправилна елипсовидна форма с приблизителни размери 160х110 m. Датирана е към V-VI век.  

Местоположение

Надморска височина: 762 m GPS координати: 43°00’55” С.Ш. и 26°21’43” И.Д.
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.