С. Калояново – крепост Малкото кале


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Малкото кале се намира на 2.33 km североизточно по права линия от центъра на село Калояново. Изградена е на десния бяг на Рупски дол, върху една от последните ниски гънки по южния склон на Гребенец. Крепостта е с неправилен елипсовиден план, ориентирана в посока север- юг с дължина 72 m, широчина 45 m и площ от около 2.5 дка. Наклонът на терена е на изток. Защитата на твърдината е облекчена от стръмните склонове на Ерешка на изток, запад и юг. Стените на крепостта се забелязват под формата на насип. Изградени са от каменни плочи, споени с кал. Дебелината им е 2.3 m. Укреплението е имало два входа- от север, който е фланкиран от две кули и от югоизток. До северния вход достига стар път с дължина от 250 m, който свързва Малкото кале с източното дублиращо пътно трасе на Ичеренския проход. В крепостта не се забелязват останки от постройки. Откритата керамика е ранновизантийска (V-VI век) и римска (II-III век). Основното предназначение на крепостта е било защита на посочения по- горе път, както и Подбалканския, който преминава на 1 km южно от обекта.

Местоположение

Надморска височина: 328 m GPS координати: 42°40’06” С.Ш. и 26°29’04” И.Д.

Източници

Лисицов, С. Фортификацията за защита на Иреченския проход и дублиращите му пътни трасета през късната античност и българското средновековие /края на IV – XIV век/. ГРИМ Сливен, т. I, 2008

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.