С. Остра могила – крепост Градището


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Градището се намира на едноименния връх, на 1.12 km южно по права линия от центъра на село Остра могила. Изградена е на два върха на издължено в посока север- юг възвишение със стръмни склонове във всички посоки, с изключение на северозапад, където възвишението чрез тясна седловина се свързва с останалата част от масива. Укреплението е с силно издължена в посока север- юг форма, като на южния връх е цитаделата на обекта, която е с капковидна форма, с връх насочен на север. Цитаделата е с приблизителни размери 90х60 m. Общите максимални размери на твърдината са 260х60 m.

Местоположение

Надморска височина: 653 m GPS координати: 42°27’11” С.Ш. и 25°27’38” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Обекти в БългарияОбласт Стара ЗагораОбщ. Стара ЗагораЮгоизточна Б-я

Comments are disabled.