С. Голям извор – крепост Чала

С. Голям извор - крепост Чала

Насипа на южната крепостна стена. Автор: М. Гърдев


66 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Чала се намира в едноименната местност, на 0.7 km северозападно по права линия от центъра на село Голям извор. Изградена е в северния край на най- южния рид от масива „Чала“, който се спуска от север на юг. От изток склонът е много стръмен, а на места и отвесен. От юг на билото на рида има скална, отвесна засечка, която пресича цялото било на рида. Тя е със средна височина от около 2 m. От запад склонът е стръмен. От северозапад ридът се свързва с останалата част от масива с тясна седловина. От запад е ограничен от поток, който тече от север на юг.

Твърдина Чала е разположена на билото на рида между горепосочените природни дадености. Формата е неправилна, елипсовидна, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя се проследява под насип от местни, ломени варовикови камъни с различни размери. Хоросан не се забелязва. Насипът на места е широк около 20 m. Максималните размери на укреплението Чала са 163 m в посока север- юг и 76 m в посока изток- запад. Обекта вероятно е от тракийския период и е преизползван през средновековието. От сателитна снимка се вижда разсипа на южната крепостна стена.

Във вътрешността се срещат останки от строителна керамика- парчета тухли и керемиди. На някой парчета тухли има следи от бял хоросан.

Местоположение

Надморска височина: 370 m GPS координати: 41°45’53” С.Ш. и 25°42’44” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.