С. Осина – укрепено светилище


14 / 100

Описание и история

bulgariancastrles s.osina ukrepeno selishte 1Тракийско укрепено светилище има на 2.95 km северозападно по права линия от центъра на село Осина в пределите на ловно стопанство „Дикчан”. Укреплението е изградено върху възвишение със стръмни склонове от изток, запад и юг. Възвишението е обградено от дълбоки долове от всички страни с изключение на северната, от където е било най- лесно достъпно. Крепостта има неправилна форма с максимална дължина 77 m и ширина над 30 m. От север и североизток твърдината е най- достъпна и поради тази причина от тези страни е изградена здрава крепостна стена. Тя е широка около 1.5 m и е градена от много големи, необработени каменни блокове без спойка. Градежа е сух, като камъните старателно са подреждани. Запазената височина на стената е около 1.5 m. От запад укреплението е разчитало на много стръмен склон и на отвесни групи от камъни, които продължават по цялото било на хребета. На най- високата точка от хребета се извисява скални образувания обградени от север, изток и юг с останки от сгради. Сградите са градени с дребен, местен, ломен камък и останките им се наблюдават под насип. От юг стена не се наблюдава, но склона е много стръмен и изцяло осеян с камъни, които може да са част от крепостната стена. Поради гъстата залесеност на обекта с борови гори, по терена не се наблюдава керамика или други артефакти. В източното подножие на хълма се забелязват следи от много широк стар павиран път който се изкачва в северозападна посока и най- вероятно е бил главния път за светилището и тракийската крепост, която се намира североизточно от него. Въпреки, че обекта се намира на територията на ловното стопанство, което се охранява много зорко, на терена му се наблюдават иманярски изкопи.

Местоположение

Надморска височина: 1575 m GPS координати: 41°39’35” С.Ш. и 24°03’56” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/nXYKPX57Ji9jLFsV6

Comments are disabled.