С. Черни връх – тракийски тюрзис


Описание и история

Тракийски тюрзис има на северния бряг на Мандренското езеро, югозападно от връх Шилото, на 2.95 km югоизточно по права линия от центъра на село Черни връх. Този тюрзис представлява комплекс от жилищни и стопански постройки, заградени с крепостна стена. Общите му очертания са правоъгълни, ориентирани в посоките на света, с незначително отклонение. Бил е разположен на самия бряг на езерото, като от изток е опирал в плитко дере, по което и до днес тече вода. От запад и север покрай крепостните стени е имало ров, който вероятно е обграждал целия обект. Крепостната стена е вкопана плитко в земята без да достига здрава пръст, като под нея е настлан тънък слой глина. Камъните са поставени доста небрежно, с големи фуги помежду им. Лицата са оформени с по- едри камъни, а пълнежът е от дребни камъни и пръст. Ширината на стената е между 1.2 до 1.5 m. Височината и е достигала вероятно 3- 3.5 m. Северната стена е била дълга 23- 25 m. По средата и има издадена напред правоъгълна кула. Тя е била кула- порта, като на западната и южната и страни има две двукрили порти, разположени под прав ъгъл. Размерите на кулата са 2.9х3.4х4.1 m. Общата площ на тюрзиса е около 0.6- 0.7 дка.

Местоположение

Надморска височина: 3 m GPS координати: 42°25’39” С.Ш. и 27°22’00” И.Д.

Източници

Балабанов, П., Бояджиев, Ст., Тулешков, Н. Крепостното строителство по българските земи. София, 2000 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.