С. Осина – укрепено селище Манастира


Описание и история

Тракийско укрепено селище Манастира се намира в едноименната местност, на 3.41 km северозападно по права линия от центъра на село Осина, южно от местността “Чаирджик”. Селището е разположено на висок конусовиден хълм със стръмни склонове, като е най- лесно достъпен от север и югозапад през две широки седловини. Укреплението има неправилна елиптична форма с ширина над 200 m в посока изток- запад и дължина 115 m в посока север- юг. Крепостните стени са силно обезличени и покрити с пръст и борови игли. Градени са от местен ломен камък без спойка. Най- добре, личат останките от южния и югозападния крепостен зид, където се забелязват следи и на втора крепостна стена разположена на 10 m от първата. Дебелината на зидовете е около 1 m. Върха на хълма е заравнен и с много неравности. Няма следи от керамика или други артефакти. От югозапад през седловината се достига до укрепено тракийско светилище, а в южното подножие на хълма минава широк, стар павира път който се изкачва в северозападна посока и най- вероятно е бил главен път за светилището и селището.

Местоположение

Надморска височина: 1587 m GPS координати: 41°39’45” С.Ш. и 24°04’02” И.Д.

Снимки

https://photos.app.goo.gl/SyFTZmQLP6hBo45R8

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.