С. Осеново – крепост Калето


4 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост, наречена “Калето”, се намира предполагаемо на 1.14 km северозападно по права линия от центъра на село Осеново. Константин Иречек я описва на дъното на долината, между царевични ниви. Развалините са на четириъгълен кастел с кръгли кули по ъглите. Стените са дълги по 40 крачки. Стените са стърчали на височина до един човешки ръст, изработени от недялан камък дебели стени. Този четириъгълник е само източната страна на по- голяма многоъгълна крепост, която има всичко седем страни, приблизително по 50 крачки дълги. Вътре в градището се забелязват основи на малка църквичка в която били намерени металически кръстове, монети, глинени съдове и т.н. Много строителен материал от крепостта е бил отнесен от черкезите за градежа на джамията и къщите в селото. Полудиви лози се издигат по дърветата на съседните склонове, които едва неотдавна са обработени, тъй като преди основаването на черкезкото село (1864 г.) тук били само непроходими гористи пустини. Многобройни извори бликат около развалините. На една от тези чешми е имало зазидан граничен стълб на някогашните жители на “Одесос”, с големи букви [F.TE]RR./ODESS…”. От това описание става ясно, че твърдината е била в ниското около река Селска и около нея е имало много извори и потоци. Укреплението по форма е било подобно на „Кастра Мартис“ при град Кула и вероятно е съществувало през същите исторически периоди. Крепостта е преграждала пътя на югоизток на евентуален противник, извършил десант на брега при село Кранево. Прави впечатление, че областта около долините на реките Батова, Селска, Голяма и Чалтикдере, чиито води се изливат при село Кранево, е укрепена с много крепости и на гъсто, явно брегът при Кранево е бил много добре охраняван. Името на обекта според К. Иречек е било вероятно „Гераниа“ или „Геранея“.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 141 m GPS координати: 43°19’43” С.Ш. и 27°59’51” И.Д.

Литература

Иречек, К. Пътуване по България. София, 1974.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.