С. Осеново – крепост Калето


Описание и история

Антична и късноантична крепост Калето се намира предполагаемо на 1.14 km северозападно по права линия от центъра на село Осеново. Ето как описва останките на обекта Константин Иречек: „… На западната страна на Дишпудак (Осеново), на дъното на долината между царевични ниви, лежат развалини от четириъгълен, от страните 40 крачки дълъг кастел с кръгли кули по ъглите; още до един човешки ръст високо стърчат късове от дебели стени от недялан камък. Този четириъгълник не е усамотен, а образува само източната страна на по- голяма многоъгълна крепост, която има всичко седем страни, все приблизително по 50 крачки дълги. Вътре в градището се забелязват основи на малка църквичка в която били намерени металически кръстове, монети, глинени съдове и т.н. Много градиво от крепостта било отнесено от черкезите за градежа на джамията и къщите. Полудиви лози се издигат по дърветата на съседните склонове, които едва неотдавна са обработени, тъй като преди основаването на черкезкото село (1864 г.) тук били само непроходими гористи пустини. Многобройни извори бликат около развалините. На една от тези чешми съгледах стар зазидан граничен стълб на някогашните жители на Одесос, с големи букви [F.TE]RR./ODESS…”. От това описание става ясно, че твърдината е била в ниското около река Селска и около нея е имало много извори и потоци. Укреплението по форма е било подобно на „Кастра Мартис“ при град Кула и вероятно е съществувало през същите исторически периоди. Крепостта е преграждала пътя на югоизток на евентуален противник, извършил десант на брега при село Кранево. Прави впечатление, че областта около долините на реките Батова, Селска, Голяма и Чалтикдере, чиито води се изливат при село Кранево, е укрепена с много крепости и на гъсто, явно брегът при Кранево е бил много добре охраняван. Името на обекта според К. Иречек е било вероятно „Гераниа“ или „Геранея“.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 141 m GPS координати: 43°19’43” С.Ш. и 27°59’51” И.Д.

Източници

Иречек, К. Пътуване по България. София, 1974
М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. АксаковоСевероизточна Б-я

Comments are disabled.