Гр. Бяла – крепост на нос Св. Атанас

крепост на нос Св. Атанас

74 / 100

Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост на нос Св. Атанас, на 2.84 km югоизточно по права линия от центъра на град Бяла. За съществуването на крепост на нос “Св. Атанас” се знае още от кратка бележка от 1892 г. в описа на старините по Черноморското крайбрежие на основателите на българската археология, братята Хермингилд и Карел Шкорпил.

Една оглавена през 1979 г. от проф. Михаил Лазаров подводна, археологическа експедиция в залива, южно от носа дава допълнителна информация, обобщена в малки статии в популярното тогава списание „Космос”. Няколко оловни и каменни щокове на котви, множество фрагменти от керамични съдове открити от тази експедиция се пазят в туристическия център в града. Подводните проучвания насочват вниманието и към други извори.

Според древногръцкия географ и историк Страбон тук някъде, между “Одесос” и “Навлахос” се намира “Лариса”, но това навярно се отнася за пристанището в споменатия залив, което безспорно е локализирано и при подводната археологическа експедиция. Уместно е да се добави, че според някои специалисти за времето на античността и средновековието, пристанището в залива на Бяла е най- доброто по старопланинското черноморско крайбрежие.

Къде е населеното място от това време е трудно да се предположи, но различни сведения сочат платото над залива, където са откривани надгробен надпис на гръцки, както и други артефакти. Те дълго време са стояли настрани от вниманието на историци и археолози. Към времето на ранното средновековие се отнася валът, който е преграждал брега между реките Двойница и Панаир дере (между Обзор и Бяла).

За съжаление, това интересно съоръжение, за датировката и предназначението на което има различни хипотези към днешния ден е доста разрушено. В насипа на този вал е открит и известния камък с врязани рунически букви/знаци, които се свързват със старобългарската история. Описвайки вала проф. Рашо Рашев също споменава за укреплението на нос “Св. Атанас” като я определя като „малка късноантична крепост”. Основната причина дълго време да се знае малко за крепостта на носа е обстоятелството, че оценявайки добрата видимост към голяма площ навътре в Черно море в продължение на десетилетия тук е имало военно поделение, което прекратява дейността си преди няколко години.

В наши дни съществува голям инвеститорски интерес за строителство в района на Бяла, в това число и в места на самия нос “Св. Атанас” и северно от него. За по- конкретно локализиране на крепостта и изясняване на археологическите структури от средата на юли 2009 г. работи археологическа експедиция ръководена от ст.н.с. д-р Валери Йотов, н.с. Александър Минчев, гл. ас. Мария Манолова- Войкова. За кратко време бяха изяснени въпроси на укрепителната система, водоснабдяването, жилищната и обществената архитектура.

На този първоначален етап на проучване може да се приеме, че крепостта е късноантична (ранновизантийска) и е част от голямата военно- отбранителна система изградена при византийските императори Анастасий и Юстиниян І. Обхваща площ от около 40 декара. Укрепителната линия се е състояла от крепостна стена и ров пред нея. Кули и порти на този етап не са локализирани. Недалеч от южната част на крепостната стена бе проучена казарма. Основание за такъв извод ни дават удължената правоъгълна форма и големите размери на помещението. Сондажите на няколко места показаха още, че в почти всички археологически структури се откриват следи от силен пожар, което потвърждава известните ни от други подобни случаи напускане и разрушения причинени от аварославянските нашествия в края на VІ и началото на VІІ век.

Най- интересният археологически резултат може би е откриването на сграда с масивни зидове от камъни и тухли, които на места са запазени до 1.5 m височина. Планът на сградата, както и първите открити находки- части от капители, мраморни детайли от олтарни прегради, фрагменти от прозоречно стъкло, фрагменти от стъклени светилници позволяват да се направи предположението, че става дума за раннохристиянска базилика от V-VІ век. След отстраняването на някои проблеми на инфраструктурата в района, разкопките ще продължат и в следващите години. В обекта са открити следи от тракийско светилище и римски останки от II-III век.

Местоположение

Надморска височина: 33 m GPS координати: 42°51’20” С.Ш. и 27°53’58” И.Д.

Източници

Информацията е събрана благодарение на научния ръководител (ст.н.с. д-р Валери Йотов) и неговия екип с цел представянето и популяризирането на този нов археологически обект.
http://www.byala.org
Йотов, В. Минчев, А. Късноантичната крепост на нос Св. Атанас край град Бяла област Варна. АОР през 2017 г. София, 2018
М. Гърдев
К. Василев
Снимки: Владо Овчаров

Планове

Крепостта на нос Св. АтанасКрепостта на нос Св. Атанас

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. БялаСевероизточна Б-я

Comments are disabled.