С. Новаково – крепост Крумовско кале


4 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост има в местността „Трите воденици“, на 2.43 km югоизточно по права линия от центъра на село Новаково. Днес тази крепост се нарича “Крумовско кале”, но средновековното ѝ наименование не е известно. Разположена е върху издължен рид, естествено защитен от трите страни, а четвъртата е свързана с платото чрез седловина, преградена с ров дълбок 6 m и широк 15 m. Крепостните стени следват приблизително конфигурацията на терена, като затварят правоъгълно пространство с дължина 340-350 m и ширина 140 m. Портата на южната стена е фланкирана с две квадратни кули. При ъглите са регистрирани кръгли кули. Градежът е от ломени камъни, споени с бял хоросан. По повърхността има строителна керамика и камъни от руините на сгради. Подемният материал включва основно керамика от V-VI и ХIII-ХIV в., както върхове на стрели, земеделски сечива, накити и кръстчета. Приема се, че укреплението е изградено към V-VI в., и е преизползвано през ХIII-ХIV в.

Местоположение

Надморска височина: 281 m GPS координати: 43°20’15” С.Ш. и 27°50’43” И.Д.

Литература

Атанасов, Г. Добруджанското десподство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.