С. Оряховица – крепост Ряхово

С. Оряховица - крепост Ряхово

Част от южната стена на Ряхово.


64 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Ряхово се намира на 0.5 km северно по права линия от центъра на село Оряховица. Изградена е в най- крайната югоизточна част на масива „Могилата“, на езикообразно възвишение. То е със стръмни склонове от запад, юг и изток. От изток е ограничено от Стара река, а от запад- от суходолие.

Ряхово се издига на 93 m над нивото на реката. Изградена е стратегическа височина, от която има отлична видимост на голямо разстояние на запад, юг и изток.

От укреплението Ряхово са останали незначителни руини. Южният и източният зид на твърдината са почти тотално обезличени, западния и северния зид се проследяват под насип. Те са били изградени от ломени камък, споен с бял хоросан. Формата на крепостта е на неправилен правоъгълник. Източната и западната стена са прави, а северната и южната са имали по една чупка. Дължините на стените са следните: запад- около 58 m, юг- около 71 m, изток- около 51 m и север- около 87 m. Северната крепостна стена е двойна. От там крепостта е и най- уязвима. Ограденото пространство има площ от около 4.43 дка. В него личат останки от сгради, които са напълно унищожени. Целият терен е обрасъл с бодливи храсти. Във вътрешността и извън нея се среща много строителна керамика- парчета от керемиди и тухли.

Ряхово е построена за да пази навлизането на армия от юг по два антични пътя. Второстепенният от тях върви по билото на рида „Могилата“ и в местността „Мезар кая“ се съединява с пътя, който минава покрай крепост „Сечената скала“. Вторият път е по- важният от двата. Той върви по дефилето на Стара река, а после се изкачва към билото на Средна гора и от връх „Кара тепе“ прехвърля планината, като се насочва към „Прохода на републиката“ в Стара планина. Няма информация укреплението да е съществувало през късната античност, но вероятността за това е твърде голяма.

Ряхово е част от укрепителната система на Средна гора. Крепостта се споменава от византийския писател Георги Пахимер във връзка с военните действия между българи и византийци през 1304 г.

Местоположение

Надморска височина: 315 m GPS координати: 42°29’26” С.Ш. и 25°48’37” И.Д.

Литература

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автор: М. Гърдев

План

s oryahovitsa krepost ryahovo ryahovitsa 5f43c2c375d47
План на крепост Ряхово от А. Попов.

Видео

Comments are disabled.